RSS довод

Књиге и школска библиотека

 Маријана Петровић

   OШ „Коста Ђукић“, Младеновац

  carefulwiththataxee@gmail.com 

.

– уводник –

 Читајући из дана у дан размишљања својих колега о заједничкој професији, школи, библиотекама, књигама, сагледавајући њихова трагања и достигнућа на која су нарочито поносни, њихово стваралаштво, била сам веома изненађена схвативши да нико од њих није био нарочито расположен да за овај број пише о Сајму књига.

Месец књиге и школских библиотека је увелико за нама. Ипак, схватила сам га као добар повод да се заинтересујем за овај парадокс. Срећући школске библиотекаре на Сајму и после њега, нисам пропуштала прилику да их упитам о новим књигама које су купили. Као и ја, са одушевљењем су говорили о новим насловима који красе њихове личне библиотеке. Али политика набавке нових књига у школама, изгледа, често није везана за сајамске попусте и ширину и прегледност понуде.

Ако су књиге у полицама које вас окружују углавном поклоњене, сигурна сам да сте бар искористили своје право да издвојите и уврстите само оне књиге које су потребне и у складу са наменом школске библиотеке. Ипак, чак и ако сте у овом послу најсавесније поступали, то се још увек не би могло сматрати планским обнављањем фонда.

Библиотеке не настају. Оне се граде. Као и други људски подухвати ове врсте, формирање фонда почива на чврстим и релативно јасним принципима, прилагођеним типу и особеностима  конкретне библиотеке. Планска набавка грађе је основа без које наш рад пре или касније губи смисао.

За сваку је похвалу то што се библиотекари и у тешким временима довијају и у функцију стављају оне потенцијале којима располажу, а усавршавају се, удружују и сарађују са другима када им је за рад потребно оно чиме не располажу. Ипак, лична домишљатост, комуникативност, марљивост и храброст, иако изазивају дивљење, нису довољни да би се школска библиотека водила како доликује.

Обнављање библиотечког фонда мора бити планско. Оно мора почивати на принципима библиотечке делатности и бити у складу са стручном и педагошком наменом.

Фонд се не чува избегавањем ревизије, већ редовним обнављањем.

Они који имају било каквих недоумица у вези са начином планирања и обимом набавке нове и расходовања дотрајале и неактуелне грађе, лако ће отклонити те недоумице ако за помоћ замоле библиотекаре матичне библиотеке задужене за сарадњу са школским библиотекама.

Ако сте већ предузели све потребно и могуће за процват своје библиотеке, на правом сте месту. Ево још неких идеја…

Advertisements

Затворено за коментаре.