RSS довод

Дан писмености

 Анђелка Танчић-Радосављевић, Бојана Данчула

  ОШ „Ратко Митровић“ , Нови Београд

  andjelkatr93@yahoo.com

.

Међународни дан писмености  утврдила је ОУН за образовање, науку и културу – УНЕСКО, још давне 1967. године.

Обележава се 8. септембра, с циљем да се сваке године истакне важност  писмености у животу појединца и друштва у целини.

До половине прошлог века концепт писмености подразумевао је елементарну алфабетско-језичку и математичку оријентацију, тј. основно савладавање вештина читања и писања.

Данас концепт писмености не подразумева само елементарну већ и функционалну писменост, у складу са захтевима савременог друштва. Овакав приступ писмености развија се од 1964. године, када је установљено да је за успешно функционисање у приватном животу, у одређеној професији и  заједници, неопходно основно знање из математике, природних наука и технологија.

Крајем 20. и почетком 21. века, у врло кратком временском периоду на светску сцену ступа такозвана нова писменост, односно информатичко описмењавање, „експлозија“ нових форми комуникација.

Писменост постаје једно од основних људских права, алат за остваривање личног напретка, али и друштвеног просперитета. Добре основне вештине писмености постају неопходне за успешно даље образовање и бољи квалитет живота.

У Деценији писмености (2003-2012), пројектом којим координира УНЕСКО – “Писменост за све”  у оквиру програма „Образовање за све„, свака година посвећена је актуелној теми на тренутној светској сцени, а  тема за 2011. годину јесте “Писменост за мир“[1].

Овај дан је увек посебна прилика за размишљање о положају писмености код нас и у свету и подстицај за организацију различитих активности чији је циљ промовисање писмености.

Школске 2011/12. године у ОШ „Ратко Митровић“ Међународни дан писмености  обележен је заједничким часовима и тимским радом стручних сарадника, наставника и ученика. У складу са овогодишњом темом, промовисана је толеранција и сарадња. Циљ нам је био да ученици упознају и друге врсте писмености – информациону, информатичку, медијску писменост – и развију их формирајући навику да самостално проналазе информације и развијају критички однос према изворима знања. Подстакли смо им интересовање за важност обележавања међународних празника и јубилеја, а истраживачки и креативни рад подигли на задовољавајући ниво. Читали су, усмено излагали, писали, цртали.

Сарађујући с наставницима српског језика, историје, ликовног и информатике, ученици су проналазили информације потребне за часове, прикупљали материјал, урадили литерарне и ликовне радове на тему писмености и презентовали их, израдили пано и поставили изложбу у школи.  

У уводном излагању ученица осмог разреда објаснила је млађим ученицима важност читалачке писмености за учење, даље образовање и напредовање у животу,  истичући да је у рукама образованих генерација будућност света – „образовање за мир“.  

Ученици седмог разреда су прикупили информације о почецима писмености и настанку најзначајних писама у свету  и приказали свој групни рад презентацијом фотографија, док су ученици шестог разреда израдили пано на коме су се налазила упоређена српска писма – глагољица и стара ћирилица, данашња латиница и ћирилица. Ученици осмог разреда усмено су изложили материјал о појави, врстама писмености, развоју словенске писмености и развоју писмености код Срба, а о развоју српског језика кроз дело Венцловића, Доситеја и Вука.

Наставници су пажљиво планирали исходе овог часа. Као полазна тема узета је писменост. Разрађена је у различитим областима: писменост кроз развој српског књижевног језика, историјски развој писма и почетак писмености, ликовни приказ графема и промена симбола слова. Теоријски део часа употпуњен је израдом паноа, графикона, презентацијама у различитим рачунарским програмима и тематским фотографијама, чиме је постигнут визуелни ефекат, који се показао као веома ефикасан. Ученицима је тема приказана из више углова, различитим приступима, па су квалитетно и лако усвојили нове информације.

Припреме ових часова изискују више времена, али стечена знања, до којих су ученици дошли прикупљањем информација и проналажењем одговора користећи различите изворе информација, постају трајна. Процес учења у фазама проналажења, анализирања, примењивања и саопштавања информација, уз коришћење информационо-комуникационих технологија, из простог репродуковања информација прераста у стваралачки процес.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.


Advertisements

Затворено за коментаре.

%d bloggers like this: