RSS довод

Библиотека ОШ „Бранко Пешић“ из Земуна

  Љиљана Ђорђевић

  ОШ „Бранко Пешић“, Земун

  idjordjevic06@gmail.com 

ОШ „Бранко Пешић“, некада Школа за основно образовање одраслих, до 1994. године није имала библиотеку. У једној остави на поду је „лежало“ неколико књига које су школи припале поделом Радничког универзитета. Наставницима српског језика, међу којима сам и ја била, недостајала је важна „карика“ за реализацију наставног плана и програма. Чињеница  да се састав ученика мењао, (ни један ученик није имао преко 18 година), подстакла нас је да предложомо промену назива школе, а самим тим и побољшамо услове рада у школи.  Пошто сам раније радила као библиотекар и положила стручни испит у Народној библиотеци Србије, предложила сам да формирамо библиотеку, да се сви ангажујемо око набавке књига и једну учионицу претворимо у библиотеку. Уз подршку и разумевање, првенствено директора школе и дела чланова колектива, број наслова из године у годину је растао. Нашој акцији прикупљања књига придружиле су се и многе градске библиотеке, издавачке куће, колеге библиотекари из околних школа, разне невладине организације па и сами ученици. Наравно, и општинске власти које су нам адаптирале део поткровља и финансирале набавку намештаја.                   

Данас у нашој библиотеци има преко 8000 наслова, око 780 сликовница, велики број часописа које нам донирају издавачи и понешто мултимедијалне грађе. Библиотека данас поседује рачунар и програм за унос књижног фонда, интернет, и телефон. У међувремену је и радно време библиотекара прерасло са 20% радног времена , на 100%. Библиотека је отворена за ученике 6 сати дневно, а радно време библиотекара обухвата обе школске смене. У библиотеци се често одржавају часови на којима наставници ученицима приказују видео материјал везан за тему часа. Понекада је тешко ову децу заинтересовати за књигу, али је и могуће. Уз мали напор, креативност библиотекара, добру рекламу и избор књиге библиотека је увек пуна. Постављена табла у библиотеци за коментар прочитане књиге показује да су позајмљене књиге и прочитане.

Уз редовне послове библиотекар набавља и половне уџбенике за све ученике школе (око 75 % ученика су деца ромске националности чије породице нису у могућности да обезбеде уџбенике за своју децу).

Библиотекар помаже ученицима   у изради домаћеих задатака, читају школске часописе, имају могућност да користе видео материјале везане за наставне јединице, раде разне тематске паное, посећијемо музеје, позоришта, биоскопе, сајмове, (уз попратно писмо организаторима да нам омогуће бесплатан улаз за примерне ђаке). На полугодишту се на огласној табли приказује табела посећености библиотеци по одељењима, начињена уз помоћ обраде статистичких података, на основу које се награђује највредније одељење или појединац. 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Advertisements

Затворено за коментаре.