RSS довод

Празници посвећени књизи, писмености и језику

 Слађана Галушка

 Основна школа “Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча

galuska@beotel.net

.

Обележавање важних дана и догађаја у школској библиотеци током школске године је важна активност која подстиче децу на читање. Успешност те акције подразумева добру сарадњу школског библиотекара са наставницима и јавном библиотеком. Ти дани су и најбољи начин да се укаже на улогу школске библиотеке у образовању, друштву и култури, промовишу најбоља достигнућа библиотекара у раду и успостави боља сарадња са локалном заједницом.

Најважнији међународни дани везани за писменост, књиге и библиотеке могу се прославити на различите начине у школи, школској библиотеци и локалној заједници. Ево неких идеја и предлога за дане који се обележавају у нашој земљи. Највише је предлога дато за обележавање Месеца школских библиотека, али могу бити примењени и у прослављању других дана.

 

Дан писмености

Организација УН за образовање, науку и културу УНЕСКО, прогласила је 8. септембар за Међународни дан писмености још 1967. године у циљу да се сваке године, бар на тај датум, истакну важности читања и писмености у животу појединца и друштва у целини. Теме за разговор са ученицима:

 • писменост некад и сад
 • врсте писмености (информациона, информатичка, дигитална, медијска…)

 Дан школских библиотека и Месец школских библиотека

Сваке године у октобру од 1999. године Међународно удружење школских библиотекара (International Association of School Librarianship – IASL) обележава Дан школских библиотека (последњи понедељак у октобру), сваке године са другачијом темом око које се организују активности прославе. Од 2008. године Међународни дан школских библиотека почиње да се обележава као Месец школских библиотека (International School Library Month – ISLM). Тако је омогућено да библиотекари широм света изаберу најбоље време (један дан, недељу или чак цео месец) у оквиру својих активности да би указали на важност школских библиотека.[1]

 У Србији Друштво школских библиотекара обележава Дан школских библиотека Смотром стваралаштва школских библиотекара и доделом награда најбољим школским библиотекарима и школским библиотекама.

Месец школских библиотека може да се обележи у свакој школској библиотеци и у оквиру локалне заједнице у току октобра и новембра и требало би да се повеже са Месецом књиге. Активности обележавања могу бити на неколико нивоа. 

Предлози за обележавање на нивоу школе:

 • покретање веб-сајта библиотеке
 • ђаци праве интервју са директором школе о улози и важности школске библиотеке за часопис или сајт
 • обележавање Дана библиотеке – читање најуспешнијих ђачких радова, рецитовање, изложба ликовних радова (програм за ученике, наставнике и родитеље)
 • читање је забава – заједничка акција наставника и школског библиотекара ради подстицања читања код деце
 • заједнички часови са наставницима историје, српског језика и ликовне културе на тему Историја књига и библиотека (израда паноа и литерарних и ликовних радова)
 • часови у библиотеци: Моја омиљена књига – ученици препоручују вршњацима шта да читају
 • ученици пишу о књигама које воле да читају за школски часопис или сајт школе
 • читања текста у вези са предметом наглас на сваком часу и провера разумевања прочитаног
 • истраживање о писмености и читању у другим државама (графичко представљање, час математике) 
 • израда постера ради промоције библиотеке (ликовна култура)
 • креирање кампање за поправљање имиџа библиотеке (српски језик, страни језици, информатика…)
 • Дебата – књиге или рачунар
 • ученици извештавају о свим догађајима у школи у школском часопису или сајту школе
 • квиз за ученике и наставнике
 • такмичење у писању (аутобиографија, биографија омиљеног писца, песма, кратка прича, прича о библиотеци, приказ књиге…) 
 • цртање ликова из омиљених књига или другачијих корица за књигу 
 • осмишљавање идеалне библиотеке
 • израда маскоте библиотеке
 • фотографисање ученика док читају, избор и награђивање најуспешнијих фотографија
 • фото такмичење – Дан у школској библиотеци.

Предлози за обележавање на нивоу локална заједница:

 • позвати родитеље у библиотеку
 • посета другој школској библиотеци или јавној библиотеци да ученици виде како раде друге библиотеке и библиотекари
 • скуп школских библиотекара, ученика и наставника на нивоу општине уз присуство директора школа и представника локалне заједнице. – промоција рада школске библиотеке и истицање важности њеног рада за развој писмености код деце и подстицање читања
 • посета Сајму књига
 • часови библиотекара у општинској библиотеци и упознавање са новим књигама
 • заједнички часови наставника и библиотекара у општинској библиотеци, подстицање наставника и ученика на коришћење стручне литературе
 • представљање научних и истраживачких радова школских библиотекара јавности
 • представљање јавности школских часописа које израђују школски библиотекари, наставници и ученици (изложба у општинској библиотеци, постављање на сајт школа…)
 • изложба ликовних радова ученика у општинској библиотеци на тему писмености, рада библиотеке, Месеца књига… 
 • Читање је забава – заједничка акција школске и општинске библиотеке ради подстицања читања код ученика
 • стручни скуп библиотекара у општини или округу на тему подстицања читања код деце и планирање активности у акцији Читање је забава.

 

Међународни дан матерњег језика

Овај дан обележава се сваке године 21. фебруара од 2000. године, с циљем унапређивања учења и развоја матерњег језика и неговања језичке и културне различитости и вишејезичности.

Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 2008. годину Годином језика да би се промовисало јединство у разноликости и међународно разумевање кроз вишејезичност и мултикултуралност. Овај дан се може обележити у сарадњи са наставницима. Теме за разговор са ученицима могу бити: 

 • распрострањеност језика у свету
 • колико људи говори српски језик
 • који се језици говоре у Србији осим српског
 • колико разумемо и говоримо друге језике
 • како негујемо културу изражавања

Може се организовати окупљање ђака, наставника и библиотекара у општинској библиотеци и обележити Дан кроз разне активности:

 • разговор о језицима
 • читање пригодних текстова на српском језику, али и другим језицима
 • говорење беседа
 • постављање изложбе ликовних радова на тему језичке разноликости и међусобног разумевања и коришћење информационе и комуникационе технологије.

 

 Међународни дан дечије књиге

У целом свету овај дан се обележава 2. априла од 1967. године у спомен на рођење писца Ханса Кристијана Андерсена. Међународни одбор за дечију књигу (The International Board on Books for Young People – IBBY), обележава овај дан широм света да би се деца и одрасли подстакли на читање.

Постоји и Српска секција IBBY-ја и њени циљеви су популарисање читања, подстицање стваралаштва за младе, проучавања и издавања књижевности за децу, обележавање значајних јубилеја и Међународног дана књиге за децу у Србији.[2]

Идеје за обележавање:

 •  читање бајки и разговор о њима,
 • ликовне и креативне радионице (израда сликовница и писање бајки),
 • сусрет са писцима и илустраторима,
 • драматизација бајке и извођење представе,
 • писање чланка за школски лист или вести за сајт школе о обележавању Међународног дана дечије књиге,
 • израда топ листе најчитанијих књига у току школске године,
 • писање приказа омиљене дечије књиге и препорука вршњацима те књиге,
 • дружење са децом из других школа и разговор о омиљеним књигама.

 Светски дан књиге и ауторских права

На Генералној конференцији УНЕСКО-а одржаној у Паризу 1995. године донета је одлука да се 23. април обележава као Светски дан књиге и ауторских права. 

У Шпанији је овај дан празник још од 1923. године у част писца Мигела де Сервантеса који је умро на тај дан. Тада је каталонски фестивал, као и датум годишњице рођења и смрти Вилијама Шекспира, смрти Мигела де Сервантеса, Инке Гарсиласо де ла Веге и Жозепа Пла, рођења Мориса Друона, Владимира Набокова…

Обележавање Светског дана књиге и ауторских права указује на поштовање књига и аутора и подсећа људе да пронађу уживање у читању. УНЕСКО обележава овај дан уз помоћ бројних издавача, књижара, наставника и стручњака за комуникације. Жели да сваког, а посебно младе, подстакне на читање, промовише издаваштво и заштиту интелектуалног власништва путем заштите ауторских права.

Идеје за обележавање:

 1. Часови у библиотеци (школској и општинској) посвећени животу и делу Шекспира и Сервантеса, ученици читају одломке из књига, разговарају, пишу саставе у вези са овом темом, илуструју те радове, припремају позоришну представу. Ови часови треба да популаришу књигу и побољшају читалачку писменост ученика. 
 2. Заједнички часове наставника и школског библиотекара који треба да популаришу коришћење литературе из разних научних области, у штампаној и у електронској форми и побољшају информациону писменост ученика.  
 3. Разговор и изложба ђачких литерарних и ликовних радова у вези са животом и делом неког писца.  
 4. Разговор са ученицима о поштовању ауторских права и упућивање ученика у библиографско цитирање.

 Све ове активности у школи и библиотеци и сарадња библиотекара и наставника доприносе побољшању читалачких навика и писмености ученика, подстичу креативност деце и младих и читање ради забаве и уживања. Деца се охрабрују да одлазе у библиотеку и користе различите изворе информација.

Читање је забава је један од предлога за школске активности подстицања ученика да више читају и код куће и у школи, пред друговима, да рецитују и драматизују текст. Оваква акција истиче важност читања и разумевања прочитаног. Ученици се подстичу да пишу о књигама које читају, да пишу саставе за литерарне конкурсе, текстове на теме које су њима занимљиве и да буду креативни. Најбољи добијају награде: објављивање рада у школском часопису, награда за најбољи литерарни или ликовни рад на неком конкурсу, учествовање на манифестацијама у општини или граду.

Али, Читање је забава може да постане и шира акција у којој ће учествовати више школа из више општина, па и школе из целе Србије. Могу се организовати такмичења у читању, писању приказа књига и креативном писању. Чињеница је да ми прослављамо међународне празнике везане за књигу и читање, а да немамо свој. На школским библиотекарима је да покрену и разраде ову идеју и направе национални пројекат, да бисмо озбиљно почели да се бавимо проблемом писмености, читања и учења у школама.

 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

  Извори: 

 1.  http://www.sla.org.uk/isld-ideas.php   (преузето14.10.2010)
 2. Архива библиотекарки Виолете Мандић (ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш), Невене Тољага (Средња школа Барајево), Љубице Продановић (ОШ „Кнез Сима Марковић“ Барајево),  Иване Ристић (ОШ „Јелена Ћетковић“ Београд)

Advertisements

One response »

 1. Opsežne su to aktivnosti vezane za knjige i biblioteke. Za svaku je pohvalu takvo angažovanje osoblja biblioteka.
  Pozdrav!

  Одговор

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s